จีเอ็มจีเอ็มเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เป็นเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตภาพยนตร์มืออาชีพที่มีความชำนาญ ไทย – จีนในปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันร้าน GMI Music ยึดหลักการบริการ“ ทั้งหมดเกี่ยวกับไวโอลิน … ” มุ่งเน้นการจัดทำตราสารเครื่องสายอุ ปกรณ์ดนตรีและให้บริการตรวจซ่อมเครื่องดนตรีทุกชนิดรวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเครื่องสาย

G.M.I.Music Co., Ltd.
is a music shop specializing in musical instruments.
The founders are expert in the repair of violins.
GMI was founded by Yong Cheng Guan, Founder of Thai-Chinese Violin in 1984.
GMI Music is based on “All about violin …”
Focus on the sale of stringed instruments.
Musical instruments and repair services of musical instruments of all kinds.
Including counseling about string instrum

郭氏音乐国际有限公司,是泰国历史上首家提琴类弦乐专卖店,由旅泰华人制琴大师郭永强先生创建于一九八四年。公司秉持“提琴是艺术品”理念,主要制造销售各种弦乐器产品,并提供专业的选琴用琴建议和良好的售后服务。