จัดแสดงสินค้าเครื่องดนตรีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

    ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ไว้วางใจร้าน G.M.I. Music และขอขอบคุณอาจารย์ ผู้ประสานงานจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยดูแลประสานงานครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่นรวมถึงขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศประเทศไทย ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยครับ