รายละเอียดสำหรับผู้เข้ารอบHK MUSIC FESTIVAL

  รายละเอียดสำหรับผู้เข้ารอบHK MUSIC FESTIVAL

  1.- ค่าเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศที่ฮ่องกง (มี รวม Music Camp, การเข้าฟังMaster Class และมี competitor kits ให้ทุกคน)
  – ประเภทเดี่ยว 7500 บาท ต่อคน
  – ประเภทกลุ่มคณะ 15000 บาท ต่อคณะ และจำนวนสมาชิกกลุ่มคณะ เก็บค่าธรรมเนียม คนละ800บาท ทุกคน (เนื่องจากมี competitor kits ให้สมาชิกทุกคน)
  Conductor ได้รับการละเว้นค่าธรรมเนียม

  1. – ค่าที่พัก Music Camp(รวมที่พัก7วัน อาหารทุกมื้อ บัตรเข้าชมพิธีเปิดและคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ)
   – ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่เลือก จะมีห้อง 2คน 4คน 6คน 8คน 16คน
   (ผู้ปกครองและอาจารย์ผู้ติดตาม จ่ายเท่ากัน คิดตามรายคน ราคาห้องที่พักสามารถดูในไฟล์ที่แนบมา)

  3.ค่าตั๋วเครื่องบิน
  – ตอนนี้กำลังติดต่อผู้ใหญ่การบินไทย ขอราคาพิเศษ และเงื่อนไขโหลดสัมภาระ
  เครื่องดนตรีพิเศษ รอสรุปสัปดาห์หน้า
  – ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับที่เช็คทั่วไป ประมาณ 8000บาท/คน

  4.HKIMF Event Schedule
  -เปิดดูในไฟล์ชื่อที่แนบมา(หน้าที่12-13)

  5.ค่าใช้จ่ายส่วนบัตรเข้างานต่างๆ
  -สามารถดูในไฟล์ที่แนบมา
  ปล.ราคาต่างๆที่อยู่ในตารางเป็นราคาRMB คุณสามารถคิดเป็นไทยบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนตามวันจริง
  อัตราแลกเปลี่ยนที่แนะนำ 1 RMBต่อ4.5 Baht

  Handbook English

  The 6th Hong Kong International Music Festival 2019(2)